Szkoła Podstawowa im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Bojanowie
Witamy na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Bojanowie.

Historia szkoły

Szkoła Podstawowa im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Bojanowie zajmuje od 1991 roku budynek po byłej placówce ZOMO przy ulicy Lipowej 2 w Bojanowie. Na podstawie wniosku ówczesnego organu administracji lokalnej – Rady Narodowej – Kurator Oświaty i Wychowania w Lesznie wydał orzeczenie w dniu 3 marca 1991 roku o organizacji Szkoły Podstawowej Nr 2 z siedzibą przy ulicy Lipowej w Bojanowie, obok istniejącej już przy ulicy Drzymały Szkoły Podstawowej im. II Armii Wojska polskiego, która otrzymała nr 1. W wyniku przeprowadzonego konkursu dyrektorem nowopowstałej placówki został Błażej Baraniak. Z inicjatywy ówczesnego proboszcza parafii Bojanowo, księdza Zygmunta Pilawskiego oraz Błażeja Baraniaka Szkoła Podstawowa Nr 2 rozpoczęła starania o nadanie imienia Edmunda Bojanowskiego.

Uroczystość nadania im. miała miejsce w Bojanowie 14 listopada 1995 roku w 181. rocznicę urodzin patrona. Od tamtego dnia, co roku, obchodzimy w naszej szkole Dzień Patrona.

Dnia 24 maja 1996 roku Rada miejska Bojanowa podjęła uchwałę o likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 1 z dniem 31 sierpnia 1996 roku. Istniejące dotychczas dwie szkoły połączono w jedną - Szkołę Podstawową im. Edmunda Bojanowskiego. Dyrektorem szkoły w wyniku konkursu został Leszek Stark - wieloletni dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1.

Kolejnym ważnym wydarzeniem w dziejach Naszej Szkoły była beatyfikacja patrona, która miała miejsce 13 czerwca 1999 roku. W Warszawie na Placu Piłsudskiego Ojciec Święty Jan Paweł II beatyfikował Edmunda Bojanowskiego. Fakt beatyfikacji pociągnął za sobą zmianę w nazwie szkoły  - obecnie nosi ona nazwę - Szkoła Podstawowa im. bł. Edmunda Bojanowskiego.

Ostatnim wydarzeniem o fundamentalnym znaczeniu w dziejach naszej szkoły było nadanie sztandaru. Aktu wręczenia sztandaru z wizerunkiem Patrona dokonał burmistrz Józef Zuter  w dniu 14 listopada 2003 roku.