Szkoła Podstawowa im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Bojanowie
Witamy na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Bojanowie.

Sztandar szkoły

14 listopada 2003 roku Szkoła podstawowa im. bł. Edmunda Bojanowskiego otrzymała sztandar.  Przygotowania do wręczenia sztandaru rozpoczęliśmy w sierpniu 2002 roku. 24 sierpnia na zebraniu Rady Pedagogicznej powołany został zespół przygotowujący tę uroczystość. Zespół określił plan zamierzeń dydaktyczno – wychowawczych w okresie poprzedzającym wręczenie sztandaru oraz sposób gromadzenia funduszu na jego wykonanie. Projekt sztandaru sporządził nauczyciel historii kol. Piotr Lewandowski. Opinie do przedstawionego projektu wyraziła Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Rada Samorządu Uczniowskiego. Spośród kilku pracowni hafciarskich wybrano Pracownię Haftów Artystycznych z Poznania. Ostateczną decyzję  o kształcie sztandaru, barwach i wymiarach podjęła Rada Pedagogiczna na zebraniu dnia 12 czerwca 2003 roku.

Sztandar o wymiarach 890 x 90 cm wykonany jest z jedwabnego rypsu przytwierdzonego do drzewca. Prawą stronę stanowią symbole narodowe: biało – czerwone tło i godło państwowe. Lewa strona to wizerunek Patrona Szkoły z napisem „Szkoła Podstawowa im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Bojanowie". Sztandar obszyty jest złotymi frędzlami o długości 4 cm. Drzewce wykonane są z brzozowego drewna w jasnym kolorze i głowicy w kształcie godła państwowego.

Sztandar jest wyrazem szacunku do symboli szkolnych i państwowych. Uczy godnej postawy i skłania do przejmowania zasad postępowania Patrona Szkoły – bł. Edmunda Bojanowskiego. Uczniowie patrząc na wizerunek Patrona mieć będą przed oczami :
- postać człowieka prawego, uczciwego i pełnego wiary,
- spieszącego z pomocą tym, którzy najbardziej tego oczekują – biednym, chorym i opuszczonym dzieciom,
- człowieka dążącego do poznawania prawdy,
- pokonującego trudności w dążeniu do słusznego celu.

Rangę sztandaru podnosła ceremonia jego poświęcenia, dzięki czemu ma ona wymiar nie tylko świecki ale również religijny. Niezwykły honor i zaszczyt spotyka uczniów, którzy stanowią poczet sztandarowy. Są to uczniowie osiągający wysokie wyniki w nauce i wyróżniający się wzorowym zachowaniem. W skład pierwszego pocztu sztandarowego weszli :

- Łukasz Bieszczad 
- Joanna Swojak
- Anna Chwiłkowska

Sztandar stał się symbolem historii i tradycji szkoły. Znakiem, który łączy tych, którzy opuszczają progi szkoły, obecnych i przyszłych uczniów. Na uroczystość wręczenia szkole sztandaru zostały przygotowane trzy utwory muzyczne :

- hymn szkolny,
- pieśń sztandarowa
- pieśń o Edmundzie Bojanowskim .

Autorką tekstu i melodii jest nauczycielka muzyki kol. Agnieszka Stachowska.

 

Honorowym gościem uroczystości wręczenia szkole sztandaru, był przedstawiciel rodu Bojanowskich – Andrzej Bojanowski( XVII pokolenie) z synami: Tomaszem i Michałem oraz wnuczką Agatą. Andrzej Bojanowski był bardzo zadowolony i wzruszony serdecznym przyjęciem w naszej szkole. Przekazał dla biblioteki szkolnej trzy wspaniałe wydawnictwa albumowe :

- „Wielka kronika dziejów świata ”,

- „Wielkie zagadki świata”

- „Cmentarze – słynne nekropolie Europy ”.