Szkoła Podstawowa im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Bojanowie
Witamy na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Bojanowie.

RSU

Opiekunem samorządu uczniowskiego jest : mgr Ewa Zuter 

 Skład Rady Samorządu Uczniowskiego - rok szkolny 2020/2021

 • KINGA KRAJNA
 • MARTYNA ORZECHOWSKA
 • MAŁGORZATA KRAWIEC
 • JULIA BOGDANÓW
 • EWA ŚWIĄTEK
 • ADA JASIŃSKA
 • OLIWIA POKRYWKA

Główne cele działalności samorządu:

 • wpływanie na życie szkoły poprzez przedstawianie władzom szkoły opinii i potrzeb uczniów;
 • opiniowanie pracy szkoły;
 • wpływanie na kształtowanie środowiska wychowawczego: integrowanie młodzieży poprzez współorganizowanie uroczystości szkolnych;
 • pomoc pierwszoklasistom w adaptacji w nowej szkole;
 • wyrabianie poczucia własnej wartości i dumy z powodu reprezentowania szkoły podczas olimpiad, konkursów, zawodów sportowych i innych szkolnych imprez;
 • umiejętność pracy w grupie;
 • radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych i poszukiwanie możliwości ich rozwiązania;
 • dbanie o estetykę szkoły;
 • odpowiedzialność za podejmowanie decyzji na rzecz organizowania życia w szkole;
 • wyrabianie społecznej wrażliwości, udział w akcjach charytatywnych;
 • organizowanie pomocy koleżeńskiej;
 • wpajanie zasad odpowiedzialnego traktowania obowiązków szkolnych;
 • rozwijanie zainteresowań i inwencji twórczej;
 • promowanie wśród uczniów zdrowego stylu życia;
 • organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży;
 • nawiązywanie kontaktów z różnymi instytucjami i placówkami celem uatrakcyjnienia podjętych działań;